OD ROLNIKA BEZ POŚREDNIKA - Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
PROJEKTY
"LOKALNA ŻYWNOŚĆ OD ROLNIKA BEZ POŚREDNIKA"

 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Materiał informacyjny opracowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze
 
Operacja pt. Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
 
Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 
 
Wizyta studyjna w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.
Chętnych zapraszamy!

 
 
 
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się
w dniu 4 października 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Wizyta studyjna kierowana jest do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza,
w tym min. 10 osób do 35 r.ż.
 
 
Celem wizyty studyjnej pn. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, inkubator kuchenny jest rozwój przedsiębiorczości poprzez nabycie praktycznej wiedzy i promowanie małego przetwórstwa lokalnego oraz zapewnienie bezpośredniego oglądu i dostępu do dobrych praktyk w zakresie prowadzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
 
 
Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne. Organizator zapewnia m.in. transport, ubezpieczenie i wyżywienie.
 
 
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są na załączonym formularzu do dnia 26 września
2018 r. do godziny 16:00. Prosimy o przesyłanie podpisanych skanów formularzy na  adres mailowy LGD – Przyjazne Mazowsze: biuro@lgdpm.pl
 
Ilość miejsc ograniczona. Planowana ilość uczestników wizyty: 20 osób. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
Zasady udziału w wizycie studyjnej są podane w formularzu zgłoszeniowym.
 
 
W załączeniu:
     
BROSZURA INFORMACYJNA "ROZWÓJ LOKALNY SZYTY NA MIARĘ CZYLI OD ROLNIKA BEZ POŚREDNIKA"
Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści