WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA - Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
PROJEKTY
WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA - 2018
Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą zrealizowało zadanie pn. "Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą". W dniach 23  lipca - 03 sierpnia 2018 r. zorganizowany został obóz wolontariacki, w ramach którego wolontariusze zebrali materiały o wiślanym dziedzictwie miejscowości, przeprowadzili wywiady z mieszkańcami, zebrali stare fotografie oraz dokumenty. Uczestnicy zadania brali także udział w warsztatach wikliniarskich, szkółce żeglarstwa tradycyjnego oraz edukacyjnym kinie plenerowym. Kolejnym etapem zrealizowanego zadania było wydanie publikacji o "Wiślanym Dziedzictwie Kulturowym Czerwińska nad Wisłą" oraz utworzenie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej wzdłuż bulwarów czerwińskich z wykorzystaniem materiałów zebranych w ramach obozu. W międzyczasie prowadzone były warsztaty wikliniarskie, szkółka żeglarstwa tradycyjnego oraz edukacyjne kino plenerowe adresowane zarówno do mieszkańców jak i turystów odwiedzających Czerwińsk nad Wisłą.
Relacja fotograficzna z realizacji zadania jest dostępna w naszej galerii.

Zadanie pn. "Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą" dofinansowane zostało ze srodków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Programu Wspólnie dla dziedzictwa.
WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA - 2017
W dniach 9 – 16 lipca 2017 r. w Czerwińsku nad Wisłą zorganizowany został obóz wolontariacki mający na celu inwentaryzację zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości. Wzięli w nim udział aktywiści działający na co dzień w środowisku lokalnym, mieszkańcy oraz osoby z różnych stron kraju.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”. Organizacja obozu dofinansowana została ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa.
W trakcie trwania obozu wolontariusze wykonali następujące czynności:
  • sporządzili dokumentację ewidencyjną zabytków zlokalizowanych w układzie urbanistycznym Czerwińska nad Wisłą;
  • zgromadzili materiały niezbędne do sporządzenia aktualnych kart adresowych poszczególnych budynków: dokumentacja fotograficzna, pomiary inwentaryzacyjne, rzuty, szkice i rysunki przy wsparciu wykwalifikowanych osób posiadających wykształcenie architektoniczne i urbanistyczne;
  • wykonali szczegółową inwentaryzację wybranych zabytków Czerwińska nad Wisłą, w tym dzwonnicy drewnianej oraz jednego domu drewnianego;
  • wypracowali zasady prowadzenia dokładnej inwentaryzacji obiektów zabytkowych.
Oprócz w/w czynności w programie obozu znalazły się także rozmaite atrakcje przygotowane przez organizatorów, tj. wykłady i dyskusje dotyczące zespołu klasztornego i innych obiektów zabytkowych, zwiedzanie Czerwińska nad Wisłą, wspólne spacery, grill i integracja przy ognisku, wizyta w pracowni rzeźbiarskiej, projekcja filmu na płycie rynku w ramach kina plenerowego oraz rejs łódką po rzece Wiśle.
Pod koniec października br. planowane jest wydanie folderu informacyjnego, w którym znajdować się będzie szczegółowa relacja z obozu oraz materiały sporządzone w ramach realizowanych prac.
Prace inwentaryzacyjne prowadzone były przy 33 budynkach zlokalizowanych w Czerwińsku nad Wisłą.
Koordynatorem merytorycznym projektu był dr inż. arch. Marcin Głuchowski.
Autor tekstu: Michał Szott

DOFINANSOWANO W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO INTYTUTU DZIEDZICTWA - WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWAPlac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści