MOST JAGIEŁŁY - Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
PROJEKTY
Most Jagiełły - ścieżka edukacyjna przedstawiająca historię i tradycję oręża polskiego związanego z przeprawą przez Wisłę wojsk Króla Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald
Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej


Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści