ABC WSPÓLNEGO DZIAŁANIA - Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
PROJEKTY
ABC WSPÓLNEGO DZIAŁANIA
Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą" realizuje projekt pt. "Aktywizacja społeczności lokalnej w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą". Środki finansowe na realizację inicjatywy pochodzą z konkursu grantowego pt. Inicjatywy Lokalne "ABC wspólego działania", organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.
Celem Konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych w powiecie płońskim poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego.
W ramach konkursu promowane są projekty nastawione na angażowanie społeczności lokalnej, współpracującej na rzecz dobra wspólnego oraz projekty edukacyjne na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa, nie mające charakteru jednodniowego wydarzenia.
Inicjatywa Stowarzyszenia "Nasz Czerwińsk nad Wisłą" zakłada:
  • organizację przedstawienia teatralnego pt. "Na Wiśle śpiewają Oryle";
  • organizację wakacyjnych spotkań animacyjnych;
  • organizację letniego kina plenerowego;
  • organizację gier plenerowych;
  • zakup namiotu ekspozycyjno - animacyjnego;
  • zakup urządzeń i gier do animacji w terenie.
Projekt realizowany będzie na terenie Czerwińska nad Wisłą, w lipcu oraz sierpniu 2017 r.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści